Glasvezel voor heel Hilvarenbeek, dat is pas echt goed nieuws!

Het is zover. De gemeente Hilvarenbeek heeft ons toestemming verleend om iedereen in de gemeente van glasvezel te voorzien. In goed overleg met uw gemeente en Coöperatie Hilverglas heeft CIF afgesproken om in april 2014 te starten met de aanleg van een modern glasvezelnetwerk in de dorpskernen van Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Haghorst. In Esbeek, Baarschot, het buitengebied en op bedrijventerreinen zijn de bouwwerkzaamheden na de zomer gepland. Ook Diessen kan worden voorzien van een snelle glasvezelverbinding.

Gratis glasvezel voor de kernen

Iedereen binnen de dorpskernen van Hilvarenbeek, Biest-Houtakker, Haghorst, Esbeek, Baarschot en Diessen krijgt een gratis glasvezelaansluiting!

Een bijdrage in het buitengebied

Voor bewoners en bedrijven uit het buitengebied en op bedrijventerreinen zijn met de gemeente en Coöperatie Hilverglas speciale afspraken gemaakt. De daadwerkelijke aansluiting is voor u kosteloos indien er meer dan 70% van het aantal adressen een abonnement afneemt bij de Caiway of CBizz. Bij een lager aantal zal een eigen bijdrage gevraagd worden. Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt bepaald wat uw eigen bijdrage zal zijn. Dit kan variëren van een kosteloze aansluiting tot een eigen bijdrage van maximaal € 968,- (incl. BTW). Hier wordt binnenkort meer informatie over verstrekt door de serviceprovider.